Leasing finansowy

Leasing finansowy (kapitałowy) jest formą oddania przedmiotu do użytkowania w zamian za obowiązek regulowania opłat leasingowych. Umowa taka nie posiada uwarunkowań co do minimalnego czasu jej trwania. Przedmiot umowy jest własnością Leasingodawcy jednak to Leasingobiorca posiada prawo do dokonywania stosownych odpisów amortyzacyjnych. Ten rodzaj leasingu zakłada konieczność uregulowania pełnej wysokości podatku VAT od wszystkich rat leasingowych wraz z pierwszą fakturą.
Rata leasingowa podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Kosztem uzyskania przychodów są w tym przypadku odpisy amortyzacyjne naliczone od części kapitałowej oraz część odsetkowa. Leasing finansowy nie zakłada również obowiązku ustalenia minimalnej wartości końcowej. Po zakończeniu umowy przedmiot staje się własnością Leasingobiorcy.

Eksperci z FLEETconsulting pomogą określić czy taka forma umowy jest dla Twojej firmy najlepsza. Wskarzą jakie są jej zalety, wady oraz dokonają analizy kosztów.


Aby dowiedzieć się więcej lub porozmawiać z jednym z naszych ekspertów, zadzwoń pod numer 505 191 055 lub kliknij tutaj aby się z nami skontaktować.