Leasing operacyjny

Cechą charakterystyczną tego rodzaju umowy jest jej zawieranie na czas krótszy niż okres pełnej amortyzacji sprzętu tj. np. w przypadku samochodów osobowych 40% z 60 miesięcy, czyli 24 miesiące. Opłaty leasingowe nie spłacają całej wartości leasingowanego sprzętu. Ponadto każda umowa leasingowa nie powinna zawierać zapisów o obligatoryjnej konieczności odkupu sprzętu na jej zakończenie. Jednym z ważniejszym elementów jest również możliwość jej odstąpienia, czyli zwrotu przedmiotu przez Leasingobiorcę co przenosi w pełni ryzyko związane z transakcją na Leasingodawcę. Przedmiot jest własnością Leasingodawcy i też on posiada pełne prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast otrzymuje cykliczne faktury z obowiązującą stawką podatku VAT i zalicza je w koszt uzyskania przychodów (KUP) podobnie jak koszty użytkowania przedmiotu.

Eksperci z FLEETconsulting pomogą określić czy taka forma umowy jest dla Twojej firmy najlepsza. Wskarzą jakie są jej zalety, wady oraz dokonają analizy kosztów.


Aby dowiedzieć się więcej lub porozmawiać z jednym z naszych ekspertów, zadzwoń pod numer 505 191 055 lub kliknij tutaj aby się z nami skontaktować.