Zarządzanie kosztami paliwa

Precyzyjne planowanie wydatków w zakresie kosztów paliwowych wydaje się pojęciem irracjonalnym. Oczywiście trudno jest przewidzieć koszty paliwa w kolejnych okresach sprawozdawczych ale można stosować narzędzia do monitorowania i nadzorowania wydatków w tym obszarze. Program redukcji kosztów paliwowych może obniżyć nie tylko koszty paliwa bądź ograniczyć wydatki pozapaliwowe dokonywane za pośrednictwem kart paliwowych ale również zredukować koszty administracyjne.

Podstawowe korzyści związane ze stosowaniem kart paliwowych
  • transakcja bezgotówkowa z koniecznością autoryzowania kosztów
  • odroczony termin płatności
  • limit tankowań zależny od ustaleń w umowie ramowej
  • jedna, zbiorcza faktura za wszystkie transakcje w podziałem na samochody
  • brak zaliczek dla pracowników oraz stała kontrola wydatków online.
  • możliwość dokonywania płatności viaTOLL

Aby dowiedzieć się więcej lub porozmawiać z jednym z naszych ekspertów, zadzwoń pod numer 505 191 055 lub kliknij tutaj aby się z nami skontaktować.